Biochemical Test of Staphylococcus epidermidis

Biology Educational Videos

Last Updated on February 4, 2021 by Sagar Aryal

Biochemical Test of Staphylococcus epidermidis

­Basic CharacteristicsProperties (Staphylococcus epidermidis)
CapsuleMostly Capsulated
CatalasePositive (+ve)
CitrateNegative (-ve)
CoagulaseNegative (-ve)
GasPositive (+ve)
Gelatin HydrolysisNegative (-ve)
Gram StainingPositive (+ve)
H2SPositive (+ve)
HemolysisNegative (-ve)
MotilityNegative (-ve)
MR (Methyl Red)Negative (-ve)
Nitrate ReductionPositive (+ve)
OxidaseNegative (-ve)
PigmentNegative (-ve)
ShapeCocci
UreasePositive (+ve)
VP (Voges Proskauer)Positive (+ve)

Fermentation of

ArabinoseNegative (-ve)
CellobioseNegative (-ve)
DNaseNegative (-ve)
DulcitolNegative (-ve)
FructosePositive (+ve)
GalactoseVariable
GlucosePositive (+ve)
GlycerolNegative (-ve)
InulinNegative (-ve)
LactosePositive (+ve)
MaltosePositive (+ve)
MannitolNegative (-ve)
MannosePositive (+ve)
RaffinoseNegative (-ve)
RhamnoseNegative (-ve)
RiboseVariable
SalicinNegative (-ve)
StarchNegative (-ve)
SucrosePositive (+ve)
TrehaloseNegative (-ve)
XyloseNegative (-ve)

Enzymatic Reactions

Acetoin ProductionPositive (+ve)
Alkaline PhosphatasePositive (+ve)
Arginine DehydrolaseNegative (-ve)
HyalurodinaseVariable
Ornithine DecarboxylaseVariable
Tryptophan DeaminaseNegative (-ve)

Staphylococcus epidermidis

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.